NLP Practitioner Programı - doruk performans enstitü

NLP Practitioner Programı

NLP Practitioner Programı

NLP PRACTITIONER PROGRAMININ AMACI?

NLP Practitioner Programı ; NLP teknik ve uygulamalarıyla bireylerin bireysel ve mesleki gelişimlerini  en üst düzeye çıkarmayı; kişinin kendi hayatında istenilen değişimi ve gelişimi nasıl yapılacağını öğretir.

NLP PRACTITIONER PROGRAMININ KAZANDIRACAKLARI: 

 •  Hedef ve amaçlarımızı daha gerçekçi olarak belirlemeyi,
 • Yaşantınızda ahenk, uyum ve güven oluşturabilmeyi,
 • Kişisel bütünlük sağlayarak dinamik ilişkiler kurabilmeyi,
 • Kişisel misyon, vizyon,  ilke ve stratejiler oluşturarak yaşama anlam katabilmeyi,
 • Kendinizin ve başkalarının düşünce, algı sistemlerini anlayarak becerilerinizi geliştirmeyi,
 • Doğru sorular sormayı, doğruları ve gerçeği bulmayı, konunun özünü kavrama yeteneklerinizi geliştirmeyi,
 • Kişisel, örgütsel ve kurumsal değişim ve gelişimlerin nasıl olacağını gerçekçi biçimde saptamayı,
 • Olumsuz inanç ve alışkanlıkların, olumluları ile nasıl değiştireceğinizi öğrenmeyi,
 • Zihinsel ve ruhsal durumumuzu istediğimiz anda mükemmel şekilde nasıl tetikleyeceğinizi öğrenmeyi,
 • Kendimizin ve başkalarının yaşamda nelerin önemli olduğunu, öncelikli işlerinize nasıl karar vereceğinizi ve bunları nasıl geliştireceğinizi öğrenmeyi,
 • Usta iletişimciler olarak sözleri ustalıkla nasıl kullanacağınızı öğrenmeyi,
 • Liderlik, Koçluk ve Mentorlük becerilerini geliştirmeyi,
 • Metafor kullanmayı öğrenerek  nasıl etki yaratacağınızı görmeyi, duymayı ve hissetmeyi,
 • Başkalarının beden , göz ve konuşma beyin dillerini anlayarak  yaşantınızda ahenk yaratmayı,
 • Çatışmaları çözümlemeyi ve kazanan stratejiler oluşturmayı,
 • Etkili dil kalıplarını öğrenerek iletişim becerilerini arttırmayı ve karizma oluşturmayı, etkilemeyi,
 • Yaşamın her alanında esneklik yeteneğini geliştirmeyi,
 • İç barışı sağlamayı, olumlu bir tavır geliştirmeyi, yeni bakış açıları ve yaratıcılık becerilerini geliştirmeyi
 • Duygusal zekayı (EQ) geliştirmeyi,

KURS PROGRAM İÇERİĞİ

 • Nlp'ye Giriş
 • İletişimin Özü
 • Değişim Sanatı
 • Soru Sorma Sanatı
 • Etkileme Sanatı
 • Sezgilere Duyarlılık
 • Sistemli Düşünmek
 • Modelleme Sanatı
 • Çözümlere  Ulaşmak
 • Sertifika ve Modellemek