• Kendi Liderin Ol
 • bilgi@dorukperformans.com
 • (0531) 702 62 16
 • 0216 386 79 53
NLP Master Pratisyen Programı - doruk performans enstitü
NLP Master Pratisyen Programı

NLP Master Pratisyen Programı

NLP Master Pratisyen Sertifikası© katılımcıların NLP tekniklerini kullanarak başkalarında ve çevrelerinde kalıcı değişimleri nasıl gerçekleştirileceklerinin yanı sıra sahip oldukları kaynakları kullanarak her boyutta liderlik becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir bireysel değişim programıdır. 
 

      NLP MASTER PRATİSYEN PROGRAMI İÇERİĞİ: 

 •  T.O.T.E. Modeli kullanarak ileri seviyede hedeflerimizi nasıl belirleriz?
 • İleri düzey alt sistem değiştirme çalışmaları nasıl yapılır?
 • Yaşam değerleri ve ilklerini belirleyerek etkili bir yaşam ve başarı felsefesi nasıl oluşturulur?
 • İPD, İdeal “Performans Durumu” nedir ve “Gününde Olmak” nasıl kazanılır?
 • Korkulardan nasıl kurtuluruz? Özgüven ve özsaygımızı nasıl yükseltiriz?
 • İstediğimiz değişimleri nasıl yaratılır ve değişim düzlemi ne demektir?
 • Olumsuz ve kısıtlayan İnançlardan nasıl kurtuluruz?
 • Mecaz ve benzetmeleri kullanarak nasıl başarı hikayeleri oluşturulur?
 • Etkili Liderlik ve değişim stratejileri nelerdir?
 • Hipnotik Dil Kalıpları - Milton Model- nasıl uygulanır?
 • Mentorluk ve Koçluk Becerileri nasıl geliştirilir?
 • İleri düzey çözüm stratejileri: SCORE Model nasıl kullanılır?
 • Kişi Kendi Modelini nasıl yaratır?
 • Uygulamalar ve örnekler