• Kendi Liderin Ol
  • bilgi@dorukperformans.com
  • (0531) 702 62 16
  • 0216 386 79 53
NLP Hakkında - doruk performans enstitü
NLP Hakkında

NLP Hakkında

NEURO LINGUISTIC PROGRAMMING

Neuro : Beş duyu organımızı kullanarak tecrübelerimizi ve deneyimlerimizi bilinçli veya bilinçdışı süreçlere dönüştüren sistem. Beynimiz ve sinir sistemimizin tüm görevlerini ifade eder. Neyle düşündüğümüz sistem.

Linguistic : Dilin deneyim ve tecrübelerimizi anlam kazandırmak ve bu deneyimleri kendimize ve başkalarına aktarmak için kullandığımız sözlü veya sözsüz mesajları temsil eder. Yani neyle düşündüğümüzü, konuştuğumuzun ve nasıl mesajları ilettiğimizin sistemidir.

Programming : Hedefimize ulaşmak için kullandığımız zihinsel programlardır. Bu programların kalitesi yaşam kalitesini belirler. Her türlü tecrübe iyi veya iyi olmayan olsun bir  zihinsel programın sonucudur. Programlar değişirse davranışlar, duygular ve eylemler de değişir.

NLP NEDİR ?

NLP; insan mükemmelliği çalışmasıdır. NLP,  dil, düşünce ve davranış süreçlerini istenilen amaç ve hedeflere ulaşmak amacıyla bu kaynakların etkili şekilde nasıl kullanılacağını öğreten 21. yüzyılın başarı bilimi, sanatı ve teknolojisidir.  

NLP terapi, yönetim, psikoloji, iletişim, satış ve pazarlama, liderlik, örgüt geliştirme, bireysel gelişim gibi birçok alanda etkili bir şekilde kullanılmaktadır.

NLP farkı yaratan farkla ilgilenir;  NLP, sadece başarının ne olduğunu söylemez ona nasıl ulaşılacağının yollarını; yani bilginin nasıl beceriye dönüşeceğinin sistemini öğretir.

NLP bir kişisel gelişim ve değişim modelidir. Ve sadece bir araçtır. Önemli olan kişisel ustalık, mükemmellik ve hedeflere ulaşmada nasıl kullanılacağıdır. Araç önemlidir fakat aracı kullanan kişi daha önemlidir.

Bir aracın etkili olabilmesi için ustaca, doğru ve amacına dönük olarak kullanılması gerekir. Mükemmel bir araç dahi acemi birisinin elinde işe yaramayabilirken sıradan bir araç bir ustanın elinde mucizeler yaratabilir. Önemli olan kullanabilmektir.

 


 NLP İçin Kim Neler Söyledi :

NLP, öznel dünyamızın yapısının çalışması – Grinder

NLP, bir dizi tekniğin ardında yatan bir tavır (Tutum) ve metodolojidir. – Bandler

NLP, işe yarayan her şeydir. – Dilts

NLP, insan iletişiminin sistematik çalışmasıdır. – Alix von Uhde

NLP, başarının yeni teknolojisidir. – Faulkner

NLP, yeni insan olmak için bir sistem ve değişim modelidir. – T. Biçer

NLP insan gelişiminde bir değişim modelidir. İnsanın kendi mükemmelliklerini keşfetmede bir süreçler ve modeller bütünü olduğunu hatırlamakta yarar var.

Harita bölge olmadığına göre daha NLP ile keşfedecek çok şey olacak. Eğer keşfe hazırsanız...