• Kendi Liderin Ol
 • bilgi@dorukperformans.com
 • 0216 386 79 53
NLP İle Koçluk Webinar'dan Canlı Eğitim Başlıyor!..

NLP İle Koçluk Webinar'dan Canlı Eğitim Başlıyor!..

NLP Nedir ?

NLP, (Neuro Linguistic Programming) insan mükemmelliği çalışmasıdır. NLP, dil, düşünce ve davranış süreçlerini istenilen amaç ve hedeflere ulaşmak amacıyla bu kaynakların etkili şekilde nasıl kullanılacağını öğreten 21. yüzyılın başarı bilimi, sanatı ve teknolojisidir. NLP farkı yaratan farkla ilgilenir.

NLP Programının Amacı?

NLP Pratisyen Programı; NLP teknik ve uygulamalarıyla bireylerin bireysel ve mesleki gelişimlerini en üst düzeye çıkarmayı; kişinin kendi hayatında istenilen değişimi ve gelişimi nasıl yapılacağını öğretir.

NLP Programının Kazandıracakları:

 • Hedef ve amaçlarımızı daha gerçekçi olarak belirlemeyi,
 • Yaşantınızda ahenk, uyum ve güven oluşturabilmeyi,
 • Kişisel misyon, vizyon, ilke ve stratejiler oluşturarak yaşama anlam katabilmeyi,
 • Kendinizin ve başkalarının düşünce, algı sistemlerini anlayarak becerilerinizi geliştirmeyi,
 • Doğru sorular sormayı, doğruları ve gerçeği bulmayı, konunun özünü kavrama yeteneklerinizi geliştirmeyi,
 • Kişisel, örgütsel ve kurumsal değişim ve gelişimlerin nasıl olacağını gerçekçi biçimde saptamayı,
 • Olumsuz inanç ve alışkan l durumumuzu istediğimiz anda mükemmel şekilde nasıl tetikleyeceğinizi öğrenmeyi,
 • Kendimizin ve başkalarının yaşamda nelerin önemli olduğunu, öncelikli işlerinize nasıl karar vereceğinizi ve bunları nasıl geliştireceğinizi öğrenmeyi,
 • Liderlik, Koçluk ve Mentorlük becerilerini geliştirmeyi,
 • Metafor kullanmayı öğrenerek nasıl etki yaratacağınızı görmeyi, duymayı ve hissetmeyi,
 • Başkalarının beden, göz ve konuşma beyin dillerini anlayarak yaşantınızda ahenk yaratmayı,
 • Çatışmaları çözümlemeyi ve kazanan stratejiler oluşturmayı,
 • Etkili dil kalıplarını öğrenerek iletişim becerilerini arttırmayı ve karizma oluşturmayı, etkilemeyi,
 • Yaşamın her alanında esneklik yeteneğini geliştirmeyi,
 • Duygusal zekayı (EQ) geliştirmeyi,
 • Mükemmelliği modelleyebilme gibi bireyi daha etkili kılacak becerileri geliştirmeyi,

 

Tarihler: 21,24,28 Kasım - 01,06,08,12,15,19  Aralık 2020 

Salı Günleri  20:00 - 22:30 Saatleri Arası

Cumartesi Günleri 10:00 - 13:30 Saatleri Arası 

Webinar üzerinden canlı olarak yapılacaktır

Bilgi İçin: Ahmet Biçer Tel: 0216-386 79 53 -  0531 702 62 16

@ : bilgi@dorukperformans.com