doruk performans enstitü Eğitim - Yönetim - Danışmanlık

Kelimeler notalara benzer. Doğru Kullanıldığında, ustanın ağzında bir şahesere dönüşür...

Turgay Biçer
Bizi Takip Edin
0216 386 79 53
Makale Detay » El Vermek, Emek Vermek......

El Vermek, Emek Vermek......

Prof. Dr. Turgay Biçer

Tarihi : 05.10.2016

 

Liderliğin veya yöneticiliğin önemli görevlerinden birisi de yanında çalışan kim veya kimlere el veya emek vereceği ile ilgilidir.

Sadece yönetici değil kuşkusuz, hangi iş kolunda olursa olsun, kalfa veya çıraklardan kimin işi doğru ve tam yapacağını bilmek; o kişiye ortam sağlayarak emek vererek olması gereken düzeye çıkarabilmektir biraz da ustalık…

Bir düşünür, “ kötü bir sistemi alır onu mükemmel hale getirmek istersen, iyi bir istem değil aksine çok kötü bir istem elde edersin” der. Kısaca,  “yılanın başını küçükken ezmek” deyimi belki de bu durumlara uygun söylenmiş bir sözdür…

İnsanlık deneme yanılma yoluyla çok şey öğrenir; el ve emek veririsiniz ama kişi yanlış olunca ortaya bir “canavar” çıkar ve sizde duruma şaşıp kalırsınız. Aksi de olabilir, bundan adam olmaz dediğiniz biri sizi öyle bir şaşırtır ki, aklınızı oynatırsınız…

İnsan konusunda sarraf olmak önemlidir; insanlar yetenekli olsa bile yanlış insana el verirseniz doğru iş yapmazsınız; kim bilir belki de o insana yol vermek, hem mesleki hem de insani açıdan yapılabilecek en yanlış şeydir. Dolayısıyla, doğru insana emek vermekte her iş kolunda önemlidir ve değerlidir; bu yeti aynı zamanda bir ustalık ve liderlik yetisidir.

El veya emek vermede iki kıstas önemlidir. Bunlardan birisi kişinin, kişilik ve karakter yapısıdır; burada önemli olan mesleği büyütecek doğru ve uygun insanın seçilmesidir. Bu alan çok tartışma götürse de, insanların tutum ve davranışlarından; önsezi ve yaşam deneyimlerimizden kimin hak edeceği konusunda yönetici ya da ustanın doğru karar verme yetisi olmalıdır. Daha sonra seçilecek kişinin, ilgisi, merakı, öğrenme isteği ve yetenekleri göz önüne alınarak seçim işlemi tamamlanmalıdır.

Zaman zaman kişi bir işi çok isteyebilir belki ve kendisini o işe uygun olarak düşünebilir ama bu tek başına yeteli değildir; yöneticinin kişiyi farklı ve uygun alanlara yönlendirerek farklı bir yön tayin etmesi yetenek yönetimi açısından önemlidir ve o kişiye rağmen bu yapılmalıdır. Kişi belki önceleri bu işe bir anlam veremeyecek ama uzun dönemde belki de böyle olduğu için yöneticisine teşekkür edecektir.

İnsanların kararları ve seçimleri sadece kendi isteklerine bırakılamaz; insan doğası gereği bencil olabilir ve direnç gösterebilir ama başkalarının kişi ve kişiler üzerinde yönlendirici olmaları aslında çok değerli bir iştir. Burada art niyet olmadığı zamanlarda kişinin kendisini bulması ve doğru işe yönlenmesi konusunda rehberlik edilmektedir ve buna her toplum ve iş kolunda gereksinim vardır.

Günümüzde birçok insan farklı işler ve deneyimlerden sonra sevdikleri ve kendilerine uygun işe yönelmiş veya yönlendirilmişlerdir. Bunları bir deneyim olarak kabul etmek önemlidir. Çeşitli denemeler ve yanılmalar başarısızlık değil de, tecrübe olarak görme alışkanlığı kazandığımızda yolumuzu doğru bulabileceğimiz gibi,  daha kazançlı çıkacağımız açıktır.