• Kendi Liderin Ol
  • bilgi@dorukperformans.com
  • 0216 386 79 53
Sema Özdemir ile Bireysel Gelişim Atölyesi

Sema Özdemir ile Bireysel Gelişim Atölyesi

 

Bireysel Gelişim Atölyesi'nde  hayatımıza istediğimiz gibi yön vermeyi, daha doyurucu ilişkiler geliştirmeyi, özgüvenimizi artırmayı, korkularımızı coşkulara dönüştürmeyi ve daha anlamlı bir yaşam tasarlamayı uygulamalarla deneyimlemenizi sağlayacağız.

Bu çalışmada,  son yılların önemli bir disiplini olan ve birçok alanda başarıyla kullanılan NLP nin yanı sıra, psikoloji, sosyal psikoloji ve davranış bilimleri disiplinlerinden de yararlanılacak olup, uygulamaya dönük egzersizler yapılacaktır.

1. Etkili Yaşam Felsefesi ve Amaç Belirleme Nasıl Geliştirilir?

Amaç: Bu seminer ile, kişilerin kaynaklarını keşfederek, daha mutlu bir yaşama ulaşabilmek için, yaşam vizyonu, misyonu, değerleri ve ilkelerini oluşturabilmeleri ve bu felsefe ışığında etkili amaç belirlemeleri konusundaki becerilerin öğretilmesi amaçlanmıştır.

2. Sınırlayıcı İnançları Nasıl Değiştirebiliriz?

Amaç: Birçoğumuz zamanla kendimizle veya başkalarıyla ilgili birçok kısıtlayıcı inanca sahip olduk. Bu kısıtlayıcı inançlar çeşitli durumlardaki davranışlarımızı belirlemektedir. Kişisel gelişimimizdeki önemli bir beceri sınırlayan inançlarımızı bulup, ayırt edip, daha güçlendirici seçeneklere çevirebilmenin yollarını öğretmek amaçlanmıştır.

3. Kötü Alışkanlıklardan Nasıl Kurtuluruz?

Amaç: İnsanların hayatlarına giren ve bu alışkanlıklardan defalarca kurtulmak istemelerine rağmen aşama kaydedemedikleri olabilir. Kötü alışkanlıkları hayatlarından çıkarabilmeleri için ne gibi stratejileri yaşamlarına katabilecekleri ile yeni farkındalık becerilerin öğretilmesi amaçlanmıştır.

4. Etkili İletişim ve İkna Becerilerini Nasıl Geliştiririz?

Amaç: Bireylerin, öncelikle kendileri sonrasında diğer insanlar ile kurdukları iletişimin daha etkili ve yaratıcı olabilmesi için kullanılan yöntemlerin beceri olarak aktarılması amaçlanmıştır. İkna becerisi eğitimi ile bireylerin iknanın psikolojik yapısı, iknanın dil, düşünce kalıpları ve stratejileri aktarılarak hem mesleki, hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amaçlanmıştır.

5. İç Çatışmalar Nasıl Yönetilir?

Amaç: Bireylerin yaşadıkları iç çatışmalar karar almalarında, hedef belirlemelerinde veya ilerlemelerinde kendilerine olumsuzluklar yaşatabilir. Bu çatışmaları nasıl yönetebileceği ile ilgili teknik beceriler, kendi duygu durumunu nasıl kontrol edebileceği ve olumlu hale getirebileceği ile ilgili yeni ve farklı uygulama ağırlıklı bir eğitim amaçlanmıştır.

6.Eleştirilere Karşı Etkili Tavır Nasıl Geliştirilir?

Amaç: Eleştiriler çoğu insanı ürkütebilir. Bunu değiştirebilmek mümkündür. Öncelikle eleştirinin ne anlama geldiği, eleştirinin yapıcı özelliğinin nasıl ortaya çıkarılabileceği, doğru düşünme modellerinin neler olduğu anlaşılıp, etkili bir tavır ve tutum geliştirilmesi için gerekli olan becerilerin öğretilmesi amaçlanmıştır.

7. Zor İnsanlarla Nasıl İletişim Kurulup, Yönetilir?

Amaç: Bazı bireylerle iletişim kurmak ve onlarla işbirliği yapabilmek zaman zaman zor görünebilir. Bu kişilerle, daha etkili, aktif ve kendinden emin iletişim kurabilmek ve bu süreçleri doğru yönetebilme becerilerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.

8. Zihinsel ve Duygusal Dayanıklılık Nasıl Geliştirilir?

Amaç: Çoğu zaman zihinsel ve duygusal olarak çabuk çöküşler yaşayabiliriz. Bu durumda ise, insan amacından uzaklaşıp, arzu ettiği hayattan uzaklaşmaya başlar. Bireylerin, zihinsel ve ruhsal durumunu istediği anda daha iyimser ve olumlu yönde değiştirebilmesi, bu konuda etkili bir tavır ve tutum geliştirip hayatını yönetebilmesi amaçlanmıştır.

9. Kaygı, Endişe ve Korkulardan Nasıl Kurtuluruz?

Amaç: İnsan hayatında büyük bir alana sahip olan korkular, çoğu konuda insanları kısıtlamakta hatta amaçlarına gitmelerinde büyük engeller oluşturmaktadır. Korkuların birer illüzyondan ibaret olduğunu ve bireylerin bu endişe, korku veya kaygı ile neleri ıskaladığını, hayatlarına daha verimli ve üretken olabilmeleri için bu korkuları ile başa çıkma basamaklarını öğretmek amaçlanmıştır.

 

EĞİTİM PROGRAMI

Çalışma Her Hafta Cuma ve Cumartesi günleri 10:00 - 14:00 saatleri arasında yapılacaktır.

 

Sınıfımız 15 kişi olduğunda açılacaktır.

Tel: 0216-386 79 53

@ : bilgi@dorukperformans.com